Deze verzekering voor leden omvat zowel Burgerlijke Aansprakelijkheid tegenover derden als Lichamelijke Ongevallen. Zij is 24/24-uur geldig tijdens het skateboarden in binnen- en buitenland.

Wie een fout maakt en daardoor schade veroorzaakt kan burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hij/zij toebrengt aan derden. Daarbij moeten steeds de volgende drie punten aanwezig zijn: een fout, schade en een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade. Let wel: bij een herhaaldelijke lichte fout, een zware fout en bedrog zal de verzekering hiervoor geen dekking geven.

Skateboarding teaches you how to take a fall properly.

Bam Margera

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN (*)

( polis 1.119.810 A en B )

 1. Blijvende ongeschiktheid: 35.000 EUR (niet voor personen > 65 jaar)
 2. Tijdelijke ongeschiktheid: 30 EUR per dag (conform decreet) gedurende max. 104 weken (2 jaar) (niet voor personen > 65 jaar; zelfstandigen > 70 jaar; beperkt tot het effectieve inkomstenverlies)
 3. Behandelingskosten:
  • Medische kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief – vrijstelling: geen – duurtijd: 104 weken (2 jaar)
  • Apotheekkosten en kosten van gipsen en verbanden welke door een geneesheer zijn voorgeschreven, doch niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV (max. € 620 per ongeval)
  • Tandprothesen: max. 150 EUR per tand / max. € 600 per ongeval
  • Vervoerskosten: indien noodzakelijk en aangepast aan de ernst van de letsels (basis arbeidsongevallenverzekering conform artikel 12 der Algemene Voorwaarden) – vrijstelling: geen – duurtijd: 104 weken (2 jaar)
  • Geen vergoeding: brillen en lenzen
 4. Overlijden: 8.500 EUR + begrafeniskosten (voor leden < 5 jaar): 620 EUR

(*) Waarborgen van toepassing voor decretaal verplicht verzekerde leden.

Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebrovasculair accident), een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval. Deze uitbreiding is enkel van toepassing voor de aangesloten leden en wordt niet toegekend aan professionele sporters.


BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

(polis 1.119.811 A en B)

LICHAMELIJKE SCHADE

Limiet per slachtoffer2.500.000 EUR
Absolute limiet5.000.000 EUR

STOFFELIJKE (MATERIALE) SCHADE

Limiet per schadegeval625.000 EUR
Vrijstelling per schadegeval. 125 EUR
Deze vrijstelling is niet van toepassing voor sportbeoefenaars tijdens officiële federale- of aangesloten clubactiviteiten.

TOEVERTROUWD GOED

Limiet per schadegeval6.200 EUR
Vrijstelling per schadegeval125 EUR
Schades veroorzaakt aan ter beschikking gestelde of gehuurde indoorsportinstallaties overkomen tijdens en door het feit van het beoefenen van de hoofdsportactiviteit zijn eveneens verzekerd.

RECHTSBIJSTAND

(polis 1.119.811 / 1)

Maximum waarborg: 12.400 EUR per schadegeval. Geldig in landen van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie.