• Het slachtoffer en de dokter vullen het aangifteformulier in. Het formulier is beschikbaar via de website van Skateboard Vlaanderen (zie knop bovenaan of klik hier).
  • Je bezorgt het formulier binnen de zeven dagen na het voorval digitaal in 1 leesbare PDF aan Skateboard Vlaanderen: skate@skateboard.vlaanderen.
  • Skateboard Vlaanderen bezorgt het formulier binnen de acht dagen na het voorval digitaal in 1 leesbare PDF aan Skate Vlaanderen: info@skate.vlaanderen.
  • Skate Vlaanderen stuurt het dossier door naar verzekeringsmakelaar Timaver en naar de verzekeraar Arena.
  • De verzekeraar Arena stuurt binnen de vijf dagen na ontvangst van de documenten een ontvangstmelding met het dossiernummer en alle nodige informatie naar het slachtoffer en de federatie.
  • De federatie meldt de opening van het dossier aan Skateboard Vlaanderen.
  • Het slachtoffer stuurt alle originele onkostennota’s, verschilstaten die hij ontvangt van of aanvraagt bij zijn mutualiteit, apotheekkosten en medische verslagen, met vermelding van het dossiernummer, rechtstreeks naar de verzekeraar Arena.
  • Als het dossier volledig is zal verzekeraar Arena overgaan tot vergoeding.
  • Om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen dient het slachtoffer ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zo snel mogelijk te melden aan de verzekeraar Arena.
  • Na herstel stuurt het slachtoffer het formulier ‘Geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting’ ingevuld naar de verzekeraar Arena.

Skateboarding is an art form, a lifestyle, and a sport.

Tony Hawk